فایل صوتی_شب دوم فاطمیه 96/11/11

بیت الحسن(ع)فریدونکنار

سخنرانان:دکتر ایزدی و سید حسن بزرگی

مداحان:کربلایی جبار بذری و حاج اصغر سیفی

پیش سخنرانی تاریخ:سید حسن بزرگی… mp3

سخنرانی:دکتر ایزدی… mp3

روضه:برادر سیفی… mp3

روضه:برادر بذری… mp3

زمینه(بذری):فاطمه،نرو زهرا غریبه حیدر… mp3

واحدسنگین(بذری):وااای،خدا یارمو ازم گرفتن…mp3

واحد(بذری):هرچه کردم سپر درد و بلایش گردم…mp3

واحد تند(بذری):این سینه زنی و عرض ارادت و دوست دارم…mp3

شور(بذری):ابری نمیشه هیچوقت،این آسمون آبی…mp3

شور(بذری):زینبی ام،یه روضه گردم…mp3

شور و روضه پایانی(بذری):کار من که دل سپردنه و…mp3

آلبوم تصاویر شب دوم دهه اول فاطمیه 96/11/11