فایل صوتی_دعای کمیل_96/11/12

بیت الحسن(ع)فریدونکنار

مداحان:حاج علی علیپور حاج اصغر سیفی

قرائت دعای کمیل و روضه:حاج اصغر سیفی…mp3

قرائت دعای کمیل و روضه:حاج علی علیپور…mp3


زمینه(علیپور):الهی من بمیرم،که اینجوری شکستی…mp3