زمینه_شب اول فاطمیه_96/11/10

بیت الحسن(ع)فریدونکنار

سخنران:حجت اسلام ابراهم نژاد و سید حسن بزرگی

مداحان:حاج اصغر سیفی و کربلایی طاهر نائیج