دیدار اعضاء هیئت با حضرت آیت الله صافی گلپایگانی(حفظه الله)