اطلاعیه دعای پرفیض کمیل شهرستان فریدونکنار

دعای پرفیض کمیل شهرستان فریدونکنار با دستاندرکاری هیئت عاشقان امام حسن مجتبی(ع) بصورت متداول هر هفته برگزار میکند.